Projekt „Zróbmy to razem”

 

Projekt „Zróbmy to razem” realizowano dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Głównym celem projektu było podniesienie stopnia integracji społecznej mieszkańców wsi Skrudzina i Gaboń-Praczka. Łączenie pokoleń poprzez aktywność artystyczną, podniesienie poczucia własnej wartości i samooceny mieszkańców wsi, jak również aktywizacja środowisk wiejski to tylko nieliczne cele realizowane w ramach tej inicjatywy.

W projekcie uczestniczyło 30 osób, w tym 18 kobiet i 12 mężczyzn, mieszkańców wsi Skrudzina i Gaboń-Praczka. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy dwóch odrębnych sołectw mieli możliwość utożsamiać się z jednym przedsięwzięciem. Wspólne tworzenie spektaklu teatralnego było okazją do nawiązania nowych kontaktów oraz zaangażowania się w życie społeczności.

Projekt „Zróbmy to razem” realizowano od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r... Pod okiem instruktora/reżysera Uczestnicy Projektu wspólnie przygotowywali spektakl teatralny pt. „Pchła Szachrajka” autorstwa Jana Brzechwy. Spektakl przygotowywany był na 44 zajęciach dydaktycznych odbywających się raz w tygodniu po dwie godziny łącznie. Sztuka została dwukrotnie wystawiona, a mianowicie:

  • 30 maja 2010 r. podczas imprezy integracyjnej zorganizowanej dla społeczności lokalnej, tj. mieszkańców wsi Skrudzina i Gaboń-Praczka, oraz okolicznych wsi i wszystkich zainteresowanych;
  • 22 czerwca 2010 r. dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie oraz ich rodziców, mieszkańców wsi Skrudzina i Gaboń-Praczka.

Dodatkowo, w dniu 27 lutego 2010 r. uczestnicy projektu wzięli udział w jednodniowej wycieczce do Krakowa. Głównym celem wyjazdu była sztuka teatralna pt. „Mayday 2”, przedstawiana przez zawodowych aktorów w Teatrze Bagatela. Ponadto w programie wycieczki przewidziano wiele innych atrakcji, w tym m.in. zwiedzanie Starego Miasta Krakowa. Strona Projektu : http://www.skrudzina.pl/zrobmytorazem/

Zróbmy to razem