Inicjatywy Projekt „Zróbmy to razem” Już po czterech miesiącach swojej działalności, w lipcu 2009 r. Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Skrudzina „Przyjaźń” podjął próbę wystąpienia z wnioskiem o wsparcie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Przedstawiony we wniosku pomysł przerósł najśmielsze oczekiwania wszystkich zainteresowanych. Podczas oceny, wniosek otrzymał aż 81 punktów. Członkowie Stowarzyszenia uznają to osiągniecie za swój sukces. Warto podkreślić, iż żadna z zaangażowanych osób nie miała wcześniej praktyki i doświadczenia w dziedzinie wnioskowania o środki unijne. Był to wspólny debiut. Projekt przewiduje przygotowanie i dwukrotne wystawienie spektaklu teatralnego oraz wyjazd do teatru do Krakowa, na sztukę przedstawianą przez zawodowych aktorów. Dzięki wsparciu projekt realizowany jest od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.. W myśl projektu, spektakl przygotowywany będzie na 44 zajęciach dydaktycznych odbywających się raz w tygodniu po dwie godziny (we środy). Projekt przewiduje dwukrotne wystawienie przedstawienia – w maju i czerwcu 2010 r.. W projekcie udział bierze 30-osobowa grupa osób, w tym 18 kobiet i 12 mężczyzn, mieszkańców Skrudziny i Gabonia-Praczka. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie www.skrudzina.pl/zrobmytorazem

Inicjatywy