Kaplica w Skrudzinie to mnóstwo bezinteresownych twarzy oraz zmęczonych i spracowanych dłoni, które przez wiele dni poświęcały swój czas i umiejętności przy wznoszeniu tej Świątyni. Powstanie tego dzieła nie byłoby możliwe bez pomocy wielu dobroczyńców, sponsorów i ofiarodawców, a przede wszystkim mieszkańców, których jest tak wielu, że nie sposób wszystkich wymienić z nazwiska.

W szczególności jednak wdzięczność i podziękowania za dzieło budowy kaplicy skierować należy w stronę:

 • Ks.Proboszcza Kazimierza Koszyka
 • Ks. Kanonika Stefana Tokarza
 • Sołtysów:
  • Pana Mieczysława Szewczyka (Skrudzina)
  • Pana Andrzeja Kuczaja (Gabon – Praczka),
 • Pana Jana Szewczyka
 • Przewodniczącego Rady Parafialnej;
 • Architekta Pana mgr inż. Czesława Białego;
 • Konstruktorów:
  • Pana inż. Adam Bednarowski
  • Pana Wiesława Smoronskiego
 • Kierownika budowy Pana inż. Piotra Kroka;
 • Artystów :
  • Pana Jacka Kucaby,
  • Pana Dominika Chmielewskiego,
  • Pani Elbiety Kieliszek
  • Pana Ryszarda Klimka;
 • Firmy budowlanej Pana Norberta Zieciny z Korzennej;
 • Firm:
  • „MEBLE” Szymbark,
  • RDUCH – Ruda Ślaska (wykonawcy nagłosnienia),
  • „Kryształ” z Podegrodzia,
  • „Mebloflor” Panstwa Jana, Teresy, Pawła, Patrycji Florek z Gołkowic Górnych;
 • Panów: Antoniego Klag i Antoniego Koniecznego;
 • Państwa Czesława i Krystynę Florek;
 • Pani Heleny Mróz – Szkółka drzew i krzewów ozdobnychGołkowice Górne;
 • Wykonawców:
  • prac kamieniarskich: Pana Ludwika Kurdziela,
  • stolarki: Panów Krzysztofa i Platy i Antoniego Klaga,
  • tynków: Pana Zbigniewa Draga z Firma,
  • instalacji elektrycznej: Panów Stanisławai Zbigniewa Olszowskim,
  • instalacji grzewczej: Pana Romana Główczyka,
  • posadzki: Pana Piotra Janika z Firma,
  • prac malarskich: Pana Stanisława Czerpaka

Opracowanie na podstawie: strony internetowej www.golkowice.tarnow.opoka.org.pl , Biuletynów Parafialnych Echo Parafii Św. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach, informacji przekazanych przez mieszkańców wsi Skrudzina

Dobroczyńcy Sponsorzy Ofiarodawcy