Budowę Kaplicy rozpoczęto w czerwcu 2005 roku,a ukończono we wrześniu 2007r. Świątynia została wybudowana na fundamentach starej szkoły, przy trasie na Przehybę, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej. Działka pod budowę została wykupiona od Urzędu Miejskiego w Starym SączKaplica
Kaplicę zaprojektował mgr inż. Czesław Biały, konstruktorami byli: inż. bud. Adam Bednarowski i mgr inż. Wiesław Smoroński, a kierownikiem budowy mgr inż. Piotr Krok.
Inicjatorami budowy Kaplicy byli mieszkańcy wsi: Skrudzina i Gaboń - Praczka, na czele z jej sołtysami: Mieczysławem Szewczykiem (Skrudzina) i Andrzejem Kuczajem (Gaboń-Praczka), którzy od dawna zabiegali o jej budowę. Jej powstanie było możliwe dzięki ciężkiej pracy mieszkańców Skrudziny, Gabonia-Praczki i ofiarności całej parafii.
Dzieło budowy kaplicy zapoczątkował ksiądz kanonik Stefan Tokarz. W roku 2004 urząd proboszcza w Parafii Gołkowice objął ks. Kazimierz Koszyk, który przejął i wprowadził w życie inicjatywę budowy kaplicy. Pierwsze prace na rzecz budowy Kaplicy rozpoczęto 15 listopada 2003 r. W tym dniu o godz. 11.00 rozpoczęto ścinkę drzewa z lasu gminnego. Dwa dni później została wykonana zrywka drewna , następnie ostemplowane przez leśniczego drewno zwieziono do tartaku. Kilka dni później ścięto drzewo w Gaboniu- Praczce.
Mieszkańcy od początku byli czynnie włączeni w powstawanie Świątyni. Z wielkim zaangażowaniem pracowali przy jej budowie, wypożyczali piły motorowe, ciągniki i inne urządzenia niezbędne do prowadzenia prac remontowo- budowlanych.
Zwieńczeniem prac budowlano - wykończeniowych było uroczyste poświęcenie kaplicy w dniu 4 października 2007 roku, w dniu , w którym Kościół wspomina Świętego Franciszka z Asyżu. Poświęcenia dokonał Ks. Biskup Władysław Bobowski. Dzień ten, odtąd jest dla kaplicy dniem odpustu. Uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez kapłanów z Dekanatu Stary Sącz na czele z Dziekanem Ks. Prałatem Alfredem Kurkiem oraz przybyłych Księży Rodaków, była pierwszą w tym budynku, jako miejscu kultu religijnego. Na początku Mszy Św. Ks. Dziekan odczytał Dekret Biskupa Tarnowskiego erygujący Kaplicę pod wezwaniem Św. Franciszka z Asyżu w Skrudzinie. Następnie po pobłogosławieniu wody Ks. Biskup Bobowski skropił nią wiernych oraz ściany i ołtarz Domu Bożego przypominając jednocześnie, że żywą świątynią są sami wierni i o tym wszyscy powinni pamiętać. Tę doniosłą dla parafialnej społeczności uroczystość uświetnił udział władz lokalnych, projektantów i budowniczych Kaplicy, kombatantów, pracujących w parafii Sióstr Karmelitanek, młodzieży i licznych rzesz wiernych.Kaplica
Opracowanie na podstawie: strony internetowej www.golkowice.tarnow.opoka.org.pl , Biuletynów Parafialnych Echo Parafii Gołkowice, informacji przekazanych przez mieszkańców wsi Skrudzina

Powstanie Kaplicy