Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skrudzina „PRZYJAŹŃ” zaprasza dzieci w wieku 8 – 13 lat zamieszkałe na terenie wsi Skrudzina na darmowe warsztaty ceramiki artystycznej, organizowane w ramach zadania publicznego pn. „Spotkania ze sztuką – Ceramika”.
Warsztaty odbywać się będą w Wiejskim Domu Kultury w Skrudzinie w formie czterech spotkań w następujących terminach:
  • 30.01.2015 (piątek) godz. 16.00 – 17.30
  • 06.02.2015 (piątek) godz. 16.00 – 17.30
  • 20.02.2015 (piątek) godz. 16.00 – 17.30
  • 06.03.2015 (piątek) godz. 16.00 – 17.30
 
Zgłoszenia chętnych przyjmowane są w Wiejskim Domu Kultury w Skrudzinie od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 20.00 lub pod nr tel. 692 174 549.
Szczegóły na załączonym plakacie.
 
Zadanie zostało sfinansowane przez Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu w ramach programu „Kultura w Sołectwach – edycja druga”.
 
Warunkiem uczestnictwa dziecka w warsztatach jest przedłożenie, najpóźniej w dniu warsztatów bezpośrednio przed ich rozpoczęciem, przez rodzica / opiekuna w formie pisemnej:
  • zgody na udział dziecka w warsztatach,
  • zgody na publikację wizerunku dziecka w postaci zdjęć w materiałach dotyczących realizacji warsztatów,
  • oświadczenia o odpowiedzialności za samodzielne dojście / dojazd dziecka na warsztaty oraz jego powrót do domu.
 
Serdecznie zapraszamy!
plik: 

Spotkania ze sztuką ceramika