Warsztaty ceramiki artystycznej
Od 19 stycznia br. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skrudzina „Przyjaźń” organizowało warsztaty ceramiki artystycznej dla dzieci ze Skrudziny w wieku od 8 do 13 lat. Zajęcia odbywały się w Wiejskim Domu Kultury w Skrudzinie i prowadzone były przez Panią Aleksandrę Skoczeń. Podczas zajęć, tj. 30.01.2015, 06.02.2015, 20.02.2015 i 06.03.2015, dzieci samodzielnie wykonywały różne ozdoby z gliny białej i czerwonej, następnie wykonane przez siebie prace malowały lub szkliwiły. Wszystkie prace były wypalane w specjalnym piecu przeznaczonym do wypalania gliny. Dzięki warsztatom dzieci mogły rozwijać swoje zdolności artystyczne. Zajęcia miały również na celu zachęcenie dzieci do brania udziału w różnych zajęciach organizowanych w Wiejskim Domu Kultury w Skrudzinie. Warsztaty realizowane były w ramach zadania publicznego pn. „Spotkania ze sztuką – Ceramika”.
 
Zachęcamy do obejrzenia galerii.
 
Zadanie zostało sfinansowane przez Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu w ramach programu „Kultura w Sołectwach – edycja druga”.

img: 

Warsztaty ceramiki artystycznej