Elektryfikacja wsi

W 1958 r. powołano komitet do czynu na rzecz elektryfikacji wsi. W jego skład weszli: Przewodniczący – Józef Kurowski, Z-ca przewodniczącego – Wojciech Szewczyk, Skarbnik i Sekretarz – Władysław Opolski, Członkowie – Józef Owsianka, Wojciech Jeleń, Szymon Konieczny, Stanisław Konieczny, Franciszek Jeleń, Antoni Kurowski. Koszt budowy z planem i dozorem wynosił 379 500 zł. Plan opracowywał i sprawował nadzór Stanisław Popiela – dyrektor elektrowni w Nowym Sączu. Wykonanie prac elektryfikacyjnych powierzono elektrykowi Eugeniuszowi Fritz. Instalację wewnątrz budynku opłacał każdy gospodarz indywidualnie. Ludność Skrudziny w czynie społecznym:

  • dała bezpłatnie 104 słupy oraz dokupiła kolejnych 58, za pieniądze uzyskane ze sprzedaży drzewa wyciętego z dobra wiejskiego pod Kumurcowem;
  • wykopała doły pod słupy, a następnie zasypywała je już po wkopaniu słupów;
  • pomagała w ustawianiu słupów.

Pomimo wielu kłopotów i trudności w czasie trwania realizacji inwestycji w Wigilię 1959 r. zaświeciły pierwsze żarówki. Uroczyste otwarcie linii elektrycznej odbyło się w styczniu 1960 r.. Uczestniczył w nim II Sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR tow. Marek.

Elektryfikacja wsi