Działalność oświatowo - kulturalna

Mieszkańcy Skrudziny odgrywali (i nadal odgrywają) bardzo ważną rolę w organizowaniu kultury we własnym środowisku. Do 1975 r. przy Domu Ludowym działało koło teatralne, które przygotowywało wspaniałe inscenizacje oraz imprezy prezentujące obyczaje ludowe związane z poszczególnymi świętami obchodzonymi w ciągu roku. W latach 80-tych ubiegłego stulecia mieszkańcy Skrudziny często organizowali imprezy kulturalne. Co roku starsi organizowali spotkanie mieszkańców na balu zwanym „Opłatek”. Działały organizacje takie jak: Koło Gospodyń Wiejskich i NSZZ „Solidarność”. Młodzież organizowała zabawy i dyskoteki. Za wypracowane pieniądze z wystawianych sztuk teatralnych i organizowanych przez młodzież zabaw tanecznych, kupowano elementy wyposażenia wiejskiej świetlicy (np. telewizor, magnetofon, adapter). Mieszkańcy wsi bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w prymicjach, również księży pochodzących z okolicznych wiosek. Wówczas dorośli i młodzież jadą na koniach, śpiewające dziewczęta i orkiestra jadą na wozie drabiniastym. Wszyscy są w strojach ludowych. Konie i powozy są przystrojone wstążkami, gałązkami i kwiatami. Dzieci jadą na rowerach, które również są ustrojone wstążkami i bibułą. W 2008 r. mieszkańcy Skrudziny wykonali 23-metrową palmę wielkanocną, która później stanęła na starosądeckim rynku. Inicjatywa ta przeszła do historii jako pierwsza w dziejach miasta Starego Sącza. Palma została wykonana wg tradycyjnych metod, z wikliny porastającej brzegi Dunajca. Do ozdoby wykorzystano 1700 szt. kwiatów z bibuły, a zwieńczeniem całej konstrukcji była mała palma z bazi udekorowana biało-czerwonymi wstążkami.

 

Działalnośc oświatowo-kulturalna